طراحی سایت

توضیحات معاونت علمی درباره شائبه های صادرات محصولات کرونایی، ارسال نمونه به 15 کشور

رییس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه نمونه کیت های تشخیص کرونا ویروس به 15 کشور ارسال شده است، گفت: در دو کشور این کیت ها مورد تایید قرار گرفته است، ولی به دلیل چالش هایی که این شرکت ها در تعاملات بین...

18 مرداد 1399

آشنایی با برترین ابزار های بازاریابی در سال 2020

اگر چه ابزار های بازاریابی در سال های اخیر به دلیل گستردگی کسب و کار های اینترنتی تنوع بسیاری پیدا نموده اند، اما ابزار های بازاریابی در سال 2020 توانسته اند تاثیر بسیار چشمگیری بر توسعه مشاغل داشته باشند.

12 تیر 1399